שערי בקרה - פלקסטרוניקס

הצורך:
הגברת השליטה על איכות המוצרים באולמות הייצור בדגש על הגנה מפריקה בלתי מבוקרת של חשמל סטטי.
כחלק ממדיניות האיכות של פלקסטרוניקס, והרצון לעמוד בתקנים המקובלים בעולם, עלה הצורך להצטייד באמצעים טכנולוגיים, אשר יסייעו בבקרה על כניסת עובדים ומבקרים לאולם הייצור, תוך התייחסות לאמצעי ההגנה מנזקי חשמל סטטי.

 

הפתרון:
לאחר התייעצות של צוותי הבטחת האיכות בפלקסטרוניקס עם הצוות המקצועי ביעיל נוע, נבחרו שערי בקרת הכניסה Access Control של חב' BOTRON.
השערים כוללים מכשיר בדיקה לרצועות יד ורגל אנטי סטטיים ומאפשרים כניסה רק בתנאי שהתקיימו שני התנאים הבאים:

1. הנבדק מורשה כניסה
2. הנבדק מצוייד באמצעי הגנה הנדרשים לסביבה הרגישה לפריקה אלקטרו סטטית.


יתרונות המערכת:
- סינון בזמן אמת ובקרה על כניסת מורשים בלבד
- שליטה מלאה על אמצעי ההגנה מחשמל סטטי של הנכנסים לאולם הייצור
- כלי לניהול שעות העבודה ומעקב אחר העובדים
- המערכת מאפשרת להפיק דוחות תקופתיים של כניסות ויציאות העובדים.

 

עבור לתוכן העמוד