תא למינארי אופיר אופטרוניקה

הגדל
הקמת תאים למינאריים יעודיים לעבודה ב- Class 10 עבור שלבים ראשונים בייצור וציפוי עדשות.
עבור לתוכן העמוד